info@drbahmanpour.com   26641827 - 02122175070   09120897425

    بی اختیاری ادرار

    بی اختیاری ادرار اگر شما هم جز اشخاصی هستید که در زمان خندیدن و یا سرفه کردن با ریزش ادرار روبرو می شوید ، با مشکل بی اختیاری ادرار روبرو شده اید ، برای درمان بی اختیاری ادرار روش های مختلفی وجود دارد ، آماری که ارائه شده است ، نشان بر این موضوع است […]

    بیشتر بخوانید »