سرطان تخمدان

سرطان تخمدان برای تولید تخمک ها نیاز به غده های تخمدان است که علاوه بر این تخمک مسولیت ترشح برخی از هورمون ها نظیر پروژسترون و استروژن  می باشد . در مواقعی که بانوان به بیماری سرطان تخمدان مبتلا  می شوند ، رشد غیر طبیعی سلولها سبب ایجاد شدن تومور می گردد ، بسیار مهم […]

بیشتر بخوانید »