سفید کردن واژن یکی از زیرمجموعه های جراحی زیبایی واژن است که بانوان بسیاری به این جراحی علاقه دارند ، در این بخش به بیان نکات مهم در خصوص سفید کردن واژن می پردازیم .

سفید کردن واژن

راه های پیشگیری از تیرگی واژن شامل چه بخش های می شود ، با رعایت این نکات ساده می توانید به آسانی از تیرگی واژن پیشگیری نمایید ، بهتر است بدانید که برای اشخاصی که واژن تیره دارند ، سفید کردن واژن با لیزر بهترین درمان است .

 سفید کردن واژن

روشن کردن واژن همزمان با لیزر موهای زائد امکان پذیر است ؟ این سوال را بارها مراجعه کنندگان دکتر بهمن پور بیان می کنند در پاسخ به این سوال دکتر بهمن پور جراح زنان در تهران بیان می کنند :

بهتر است که اشخاص ابتدا سفید کردن واژن را انجام دهند ، سپس به انجام لیزر موهای زائد بپردازند ، در صورتی که شخص عجله دارد بهتر است که بین لیزر موهای زائد و سفید کردن واژن حداقل دو هفته فاصله ایجاد شود تا پوست شخص دچار آسیب نشود .

روشن کردن واژن همزمان با لیزر موهای زائد

بسیاری از بیماران دکتر بهمن پور که از شهرستان تشریف میارند و یا اینکه کارمند می باشند این سوال بیان می کنند که می شود جراحی لابیاپلاستی و سفید کردن واژن را همزمان انجام داد یا خیر ؟

در پاسخ به این سوال باید بیان کرد که می شود لابیاپلاستی همزمان با سفید کردن واژن  را انجام داد .

عزیزانی که می خواهند این دو جراحی را همزمان انجام دهند باید با مطب بنده هماهنگ شوند و در ساعت های اولیه روز جراحی خود را فیکس نمایند .

لابیاپلاستی همزمان با سفید کردن واژن

تعداد جلسات سفید کردن واژن برای اشخاصی که شاغل هستن و یا اشخاصی که از شهرستان مراجعه می کنند بسیار مهم است ، قبل از هر چیزی باید بدانید که تعداد جلسات سفید کردن واژن  به پوست هر شخص بستگی دارد.

در عکس ذیل به شکل کامل تعداد جلسات سفید کردن واژن را شرح داده ایم

سفید کردن واژن

یکی از سوالات متداولی که بیان می شود این است که می توان همزمان با سفید کردن واژن ، تنگ کردن واژن را انجام داد ؟

دکتر بهمن پور جراح زیبایی زنان بیان می کنند که همزمان با سفید کردن واژن می توان تنگ کردن واژن را انجام داد .

عکس سفید کردن واژن

آیا سفید کردن واژن با لیزر به حالت اولیه خود باز می گردد ؟

در این تصویر دکتر بهمن پور به پاسخ این سوال می پردازند ونکات مهمی را درخصوص سفید کردن واژن بیان می کنند

 

. آیا سفید کردن واژن به حالت اولیه بازمی گردد؟.

سفید کردن واژن

سفید کردن واژن یکی از زیرمجموعه های جراحی زیبایی واژن است که بانوان بسیاری به این جراحی علاقه دارند ، در این بخش به بیان نکات مهم در خصوص سفید کردن واژن می پردازیم .

سفید کردن واژن

سفید کردن واژن

سفید کردن واژن یکی از زیرمجموعه های جراحی زیبایی واژن است که بانوان بسیاری به این جراحی علاقه دارند ، در این بخش به بیان نکات مهم در خصوص سفید کردن واژن می پردازیم .

سفید کردن واژن

سفید کردن واژن

سفید کردن واژن یکی از زیرمجموعه های جراحی زیبایی واژن است که بانوان بسیاری به این جراحی علاقه دارند ، در این بخش به بیان نکات مهم در خصوص سفید کردن واژن می پردازیم .

سفید کردن واژن

Call Now Button