مقالات

کیست خونی

کیست خونی

در برخی موارد، کیسه ای بر روی سطح تخمدان تشکیل می شود. زمانی که این کیسه با مایع پر شود، کیست تشکیل خواهد شد. در

ادامه مطلب