بایگانی نخ واژن

درمان گشادی واژن با نخ

درمان گشادی واژن با نخ

درمان گشادی واژن با نخ شاید شما هم جز اشخاصی باشید که پس از زایمان با مشکل گشادی واژن روبرو شده باشید و یا با

تنگ کردن واژن با نخ

تنگ کردن واژن با نخ

متاسفانه گشادی واژن مشکلات بسیار زیادی را برای بانوان ایجاد می کند ، یکی از این مشکلات مبتلا شدن سریع به عفونت است ، کاهش