info@drbahmanpour.com   26641827 - 02122175070   09120897425
  photo_2017-02-22_13-13-42

  دکتر میترا بهمن پور

  جزو نفرات برتر بورد کشور
  عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
  عضو انجمن جراحان زیبایی آمریکا
  دارای چندین مقاله معتبر خارجی و ایرانی
  یکی از مولفین موسسه رهپويان شريف
  نويسنده و آموزش دهنده موسسه رهپويان شريف
  استاديار دانشگاه
  ارائه دهنده پنج كنگره ي زنان و زايمان كشور
  رتبه استاد برتر از نظر نمره ارزشيابي دانشجويان
  دارای مدرک جراحی های زيبايی و ترميمی زنان از آكادمي آمريكايی جراحي زيبايي زنان
  American Academy of Aesthetic Gynecologic Surgery