گرگرفتگی یائسگی

گرگرفتگی یائسگی

گرگرفتگی یائسگی گرگرفتگی و تعریق شبانه از جمله مواردی هستند که خانم های یائسه از آن شکایت می کنند. این علائم در بیش از نیمی از خانم ها قبل از شروع یائسگی مشاهده می شود. با شروع یائسگی، علائمی از گرگرفتگی نیز آغاز خواهد شد و مدت زمان ماندگاری آن در هر خانمی متفاوت می...
Call Now Button