بایگانی نخ های واژِینال

تنگ کردن واژن با نخ

تنگ کردن واژن با نخ

متاسفانه گشادی واژن مشکلات بسیار زیادی را برای بانوان ایجاد می کند ، یکی از این مشکلات مبتلا شدن سریع به عفونت است ، کاهش