بایگانی هزینه درمان خشکی واژن

درمان خشکی واژن در یائسگی

درمان خشکی واژن در یائسگی

درمان خشکی واژن در یائسگی یکی از علت های خشکی واژن یائسگی است ، در دوران یائسگی هورمون های استروژن به میزان قابل توجهی کاهش

درمان خشکی واژن

درمان قطعی خشکی واژن

خشکی واژن چیست؟ خشکی واژن اختلالی است که در آن، دیواره واژن نازک شده و دچار التهاب می شود. کاهش هورمون استروژن و بروز بیماری

درمان آتروفی واژن

درمان آتروفی واژن

درمان آتروفی واژن خشکی واژن یکی از مسائل بسیار آزاردهنده در بانوان است ، متاسفانه در سنین یائسگی این مشکل بیشتر بروز می کند ،