info@drbahmanpour.com   26641827 - 02122175070   09120897425

  دکتر میترا بهمن پور

  جزو نفرات برتر بورد کشور
  هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
  عضو انجمن جراحان زیبایی آمریکا
  دارای چندین مقاله معتبر خارجی و ایرانی
  یکی از مولفین موسسه رهپويان شريف